Medlem

Som medlem i vår förening får du information om våra aktiviteter och deltar automatiskt i varje vår- och höstutlottning, där du kan vinna fina konstverk.

Du kan dessutom läsa om alla våra aktiviteter på respektive sidor.

Vi har en ny hemsida med hjälp av Sveriges konstföreningars riksförbund (SKR).

Medlemsregistret sköts av Kerstin Lasu. Nya medlemmar, adressändring, byte av arbetsplats, ny e-postadress, frågor om medlemsavgiften eller andra ärenden skickas till hskonst@hotmail.com. Kom ihåg att du får vara kvar i föreningen efter pension, eller om du slutar din anställning.

Medlemsavgiften är 50 kronor/månad, eller 300 kronor per halvår.
Vill du betala helårsavgift så är avgiften 600 kronor.

Vid frågor om medlemsavgiften, kontakta hskonst@hotmail.com.