Medlem

Som medlem i vår förening får du en massa spännande saker.

Vårens utlottning kommer att ske 25 maj.

Vi har bokat in en konstföreläsning med Stina Wirsén till den 10 november.

Du kan läsa om alla våra aktiviteter på respektive sidor.

Vi håller på att göra en ny hemsida med hjälp av Sveriges konstföreningars riksförbund (SKR). I samband med att den nya hemsidan kommer i drift den 20 april kommer också vårt utskick med information om medlemsaktiviteter och utlottningen mm.

Medlemsregistret sköts av Pernilla Turunen Olsson. Nya medlemmar, adressändring, byte av arbetsplats, ny e-postadress, frågor om medlemsavgiften eller andra ärenden skickas till hskonst@hotmail.com. Kom ihåg att du får vara kvar i föreningen efter pension, eller om du slutar din anställning.

Medlemsavgiften är 50kr /månad och du hittar blanketten för autogiro på denna sida.

Vid frågor om medlemsavgiften, kontakta Pernilla Turunen Olsson, hskonst@hotmail.com.