Guidad vandring Slussen och Mariatorget

Projection: Equirectangular (2) FOV: 123 x 125 Ev: 14,23

Onsdagen den 2 juni kl 18.00 går vi på vandring kring Slussen och Mariatorget med Ulrika Flodin Furås, journalist, författare, fotograf och stadsodlare.

Det mesta är stenstad nu, men en gång var trakterna kring Slussen och Mariatorget fyllda av grönskande kålgårdar, malmgårdar och ett och annat palats. Vi får höra om några av dem som levt i dem/byggt dem, som Ebba Brahe och Emanuel Swedenborg. Här finns spåren av en takträdgård, en fruktlund och Swedenborgs trädgård. Ebba Brahes klippta buxbomsparterr och minnen från 1970- och 1980-talens husockupationer. Vi får också se ett kvarter med en nyligen avslutad arkeologisk utgrävning bl.a. med en malmgård från 1600-talet.

Pris 150kr. Anmälan senast 19/5 till kjonssonvidesater@gmail.com