Årsmöte 2023

Till medlemmarna i HS konstförening
Du kallas härmed till Huddinge sjukhus konstförenings årsmöte torsdagen den 23/2 17.30 på Galleri Hera, Hornsgatan 36.
Maila kjonsson.videsater@gmail.com om du vill vara med senast kl 12.00 den 20/2.
Galleri Hera behöver veta hur många som kommer så vi kan vet hur mycket mat som ska handlas in. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19/2 via hskonst@hotmail.com.
Verksamhetsberättelse, balansräkning och resultatrapport mm kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast samma dag som årsmötet.